architecture | interiors | building technology
       
     
Institutional
Commercial
Housing
Residential
 
   
   

 
   
                 
   

Schiphol Airport Sound Barrier De 'Levende Dam'

De ‘Levende Dam’ weert de geluidsgolven van straalvliegtuigmotoren op dezelfde manier als
een traditionele dam het land tegen het wassende water beschermt. Historisch gezien zijn de dam en dijk de sleutels tot Nederland. Zij zorgen voor het temmen van het water, wat het land veiligheid geeft tegen de stormvloeden en rivieroverstromingen en waardoor het polderland erachter waarde krijgt. De Geluidwering is van oorsprong diep geworteld in het typische Nederlandse landschap ontleend aan dijken, dammen en agrarische patronen. Denk eens in dat we de typologie van de dam en de polder mogen gebruiken om het landschap te vertolken als een nieuwe methode om de geluidsgolven op de luchthaven te temmen. Deze buitengewone nalatenschap van het Nederlandse landschap, zelfs voortlevend in de naam van Amsterdam (de Dam op de rivier de Amstel) zal expressie vinden in concept, dwarsdoorsnede, en plan, in de ~20m hoge geluidwering Levende Dam. De Zigzag Vorm van de Dam gezien vanuit de lucht is ontleend aan een bepaald deel van de Rivier de Amstel dicht bij de luchthaven ten zuiden van de stad Amsterdam. De vorm zou men ook vrij kunnen interpreteren als een ‘breuk’ in het geluid, een abstractie van geluid. De kroon van de dam is uitgewerkt in een heel interessant patroon van zonnecel-, geluidabsorberende- en glaspanelen die een gebouw toont dat overdag fonkelt en ‘snachts zacht licht uitstraalt.

 

Location:
Amsterdam, The Netherlands

Project Type:
Airport

Completion:
Competition

     

Competition

 


   
                 

V 5.0 © 2014 Next Phase Studios, Inc. All Rights Reserved.